Liên hệ: 0914 912 982 - Nghỉ ngày Thứ Hai

Mở cửa mỗi ngày từ 08.30 giờ đến 17.30 giờ

English Page HÌNH ẢNH BẢO TÀNG ÁO DÀI
Giới thiệu Bảo tàng Áo Dài

Áo Dài, biểu tượng của truyền thống Việt Nam: bảo tồn – cách tân– hiện đại.

Đọc thêm...
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show